Uzņēmēju
pieredzes
dienas

Uzņēmēju pieredzes dienas 2020 | 16. - 20. novembris

Šogad no 16. līdz 20. novembrim Latvijā notiek Vispasaules uzņēmējdarbības nedēļa (Global Entrepreneurship Week), kas apvieno vairāk nekā 180 valstis. Latvijā šajā nedēļā notiks jau par tradīciju kļuvušās Uzņēmēju pieredzes dienas ar mērķi veicināt uzņēmēju zināšanu apmaiņu biznesa attīstībai. Uzņēmēji šogad aicināti dalīties pieredzē digitāli.

Uzņēmēju pieredzes dienas ir iniciatīva ar mērķi veicināt uzņēmēju zināšanu apmaiņu biznesa attīstībai. Galvenā ideja — savstarpēji dalīties pieredzē, lai mācītos un augtu — katrs savā jomā un savā nozarē.

Šogad aicinām piedalīties ne tikai tos, kam pieder savs bizness, bet arī ekspertus, uzņēmumu darbiniekus, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī mācībspēkus, kuri saistīti ar uzņēmējdarbības jomu.

Atbalstām viens otru šajā laikā un tiekamies virtuāli, ievērojot valstī noteiktos fiziskās distancēšanās nosacījumus. 

Uzņēmēju pieredzes dienas šogad notiks jau trešo reizi. Pieredzes dienu platforma līdz šim ļāvusi dalīties pieredzē teju 300 uzņēmumiem Latvijā, kuru pozitīvās atsauksmes un ieguvumi mudinājuši šo iniciatīvu ik gadu turpināt.

Tāpat šajā nedēļā tiks rīkotas vairākas diskusijas ar ekspertiem un uzņēmējiem par globālajām tendencēm un to ietekmi uz Latviju, eksportu un inovācijām, kuras ikviens varēs skatīties Swedbank Latvia Facebook lapā.

Tāpēc aicinām pievienoties!


Projekta partneri

Iniciatīvu Uzņēmēju pieredzes dienas,  kas ir viena no Vispasaules uzņēmējdarbības nedēļas aktivitātēm, rīko Swedbank, kas ir šīs nedēļas organizators Latvijā. Uzņēmēju pieredzes dienu partneri – ALTUM un LTRK.

Swedbank
ALTUM
LRTK